Hỗ trợ trực tuyến
Hotline hỗ trợ
0936.013946 0966.718683 043.2222765
  Quảng cáo trái

  TESTAS - BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC

  Cập nhật 26/04/2017 - ( 16:58:08 PM )
  Đánh giá cơ hội thành công học thuật của bạn một cách thực tế hơn.

  Với TestAs (Bài kiểm tra cho sinh viên ngoại quốc) bạn có thể thực tế đánh giá cơ hội hoàn thành chương trình học thành công. TestAs là một kì thi chuẩn cho phép các trường đại học so sánh trình độ học  vấn của sinh viên tương lai của họ. Mỗi trường đại học công nhận kết quả kiểm tra một cách khác nhau. Bài kiểm tra bao gồm 3 phần: kiểm tra ngôn ngữ “OnScreen”, bài kiểm tra cốt lõi “Core Test” và kiểm tra mô đun chủ đề cụ thể .

  TestAs dành cho sinh viên quốc tế muốn đăng kí theo học chương trình đại học ở một trường đại học của Đức. Một chương trình đại học là một chương trình bằng cấp kết thúc với bằng cấp chuyên môn đầu tiên như bằng Cử nhân, Magister, Diplom hoặc Staatsexamen (kiểm tra nhà nước). Nó đo tổng quát ứng viên và năng lực môn học liên quan cần thiết để hoàn thành một chương trình như vậy thành công.

  ƯU ĐIỂM

  Lợi thế cho sinh viên

  Các kết quả kiểm tra có thể xác định điểm mạnh của mạnh và giúp bạn chọn một lĩnh vực học phù hợp với khả năng của bạn. Sau khi kiểm tra, bạn sẽ có được một triển vọng thực tế hơn về cơ hội có được bằng cấp trong lĩnh vực môn học bạn mong muốn. Bạn cũng có thể so sánh bạn thi thế nào với người cũng thi như bạn. Và bạn trở nên quen thuộc với những yêu cầu điển hình của chương trình bằng cấp mong muốn của mình.

  Lợi thế cho các trường đại học

  TestAs cung cấp cho các trường đại học một phương pháp chuẩn để so sánh năng lực học viện của các ứng viên của họ. Bài kiểm tra đánh giá sự phù hợp của ứng viên cho chương trình bằng cấp mong muốn của họ bất kể đất nước xuất xứ hay hệ thống phân loại của họ. Mỗi trường đại học có thể chọn những sinh viên sở hữu điều kiện tiên quyết cần thiết cho chương trình học bằng cấp. Có thể dự đoán chính xác tiến trình học tập dựa trên kết quả TestAs.

  SỰ CÔNG NHẬN

  Sự công nhận TestAs khác nhau giữa các trường đại học. Trong khi TestAs là một điều kiện tiên quyết bắt buộc để đăng kí vào trường đại học, một số trường  không yêu cầu, nhưng có thể đề nghị.

   TestAs cung cấp cho bạn lợi thế tại 40 trường đại học trên nước Đức. Tại 6 trường đại học ở bang Nordrhein-Westfalen, bài kiểm tra phục vụ một bài kiểm tra đăng kí cho ứng viên chưa đạt bằng vào đại học (ví dụ Abitur). Sau khi vượt qua TestAs bạn không còn phải tham dự khóa học nền móng nữa. Một số trường đại học ở bang Brandenburg cũng cung cấp thủ tục nhập học cá nhân tương tự.

  THỰC TẾ VÀ SỐ LIỆU

  Một năm có 3 lần đăng kí thi. Chi phí: 80 Euro. Thi bằng tiếng: Đức – Anh. Địa điểm: tại 281 địa điểm ở 76 đất nước.

  Chứng chỉ TestAs được công nhận bởi các trường đại học của Đức đã tích hợp TestAs vào chính sách tuyển sinh của họ. Vui lòng yêu cầu trường đai học (hay ngành) về lựa chọn của bạn liệu TestAs có được xem xét quyết định nhận vào trường hay không.

  KẾT CẤU

  Bạn có thể thi TestAs bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Bài  kiểm tra bao gồm 3 thành phần: bài kiểm tra ngôn ngữ  “on Screen”, bài kiểm tra cốt lõi và “bài kiểm tra mô đun chủ đề cụ thể”.

  Bài kiểm tra “onScreen” là bài kiểm tra trực tuyến kéo dài trong 30 phút đánh giá trình độ thông thạo tiếng Đức hoặc tiếng Anh. “Các bài kiểm tra cốt lõi” đánh giá những kỹ năng chung được yêu cầu trong tất cả môn học. “Các mô đun chủ đề cụ thể” kiểm tra đánh giá các kỹ năng bạn sẽ cần phải hoàn thành thành công một chương trình bằng cấp trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

  Bạn có thể chọn một trong bốn mô đun cụ thể theo chủ đề:

  ·         Nhân văn,  văn hóa học và xã hội học: kiểm tra mô đun cho Nhân văn,  văn hóa học và xã hội học bao gồm 3 nhóm bài. Trong mỗi nhóm bài bạn sẽ giải quyết 22 bài.

  o   Đọc hiểu và giải thích: đọc văn bản, hiểu và giải thích.

  o   Sử dụng hệ thống đại diện linh hoạt: thể hiện đồ họa nội dung văn bản hay chuyển giao đại diện đồ họa trong một hình thức bằng lời.

  o   Nhận biết các cấu trúc ngôn ngữ: dịch các câu từ ngôn ngữ hư cấu.

  ·         Kỹ thuật: bài kiểm tra mô đun khoa học kỹ thuật bao gồm 3 bài kiểm tra. Bạn sẽ trả lời 22 câu hỏi trong mỗi bài kiểm tra “Chính thức hóa sự kiện kỹ thuật” và “Phân tích các mối quan hệ kỹ thuật”. Nhóm bài  “Hình dung rắn” bao gồm 2 phần với 13 bài. Ở đây bạn giải quyết tổng cộng 26 bài.

  o   Chính thức hóa sự kiện về kỹ thuật: chính thức hóa đại diện về sự kiện , sử dụng các đại diện chính thức hóa.

  o   Hình dung rắn: xác định đối tượng 3 chiều

  o   Phân tích các mối quan hệ kỹ thuật: phân tích và diễn giải các biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ và bảng.

  ·         Toán, Khoa học máy tính và Khoa học tự nhiên: Mô đun kiểm tra cho toán học, khoa học máy tính và mô đun khoa học tự nhiên bao gồm 2 nhóm bài. Bạn sẽ giải quyết 22 bài trong mỗi nhóm bài.

  o   Phân tích sự kiện khoa học tự nhiên: phân tích và giải thích đồ thị tự nhiên học, bảng biểu.

  o   Hiểu đại diện hình thức: chính thức hóa quá trình, phân tích biểu đồ dòng chảy.

  ·         Kinh tế học: Mô đun kiểm tra của ngành khoa học kinh tế bao gồm 2 nhóm bài. Trong mối nhóm bài bạn giải quyết 22 bài.

  o   Phân tích các mối liên quan kinh tế: phân tích và giải thích đồ thị kinh tế, biểu đồ và bảng biểu.

  o   Phân tích quá trình: hình thức hóa các quá trình, phân tích biểu đồ dòng chảy.


   
  Chứng chỉ TestAs có hiệu lực vô thời hạn.


  CHUẨN BỊ VÀ YÊU CẦU

  TestAs không phải là thước đo mức độ bạn biết, mà là một đánh giá về kỹ năng nhận thức của bạn. Không có kiến thức cụ thể nào được kiểm tra. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi là để làm quen với các định dạng TestAs. Bạn sẽ tìm thấy câu hỏi mẫu trên trang web TestAs. Viện TestAs khuyến cáo đề nghị các ứng viên hoàn thành những câu hỏi mẫu này  khi làm bài kiểm tra. Để vượt qua phần ngôn ngữ của TestAs, kỹ năng ngôn ngữ của bạn nên tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng B1 thấp hơn mức yêu cầu nếu bạn muốn học ở Đức.

  Dựa trên kết quả của bài kiểm tra ngôn ngữ “onScreen”, TestAs  tạo ra một điểm số tương đối bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ và kết quả các bài kiểm tra riêng lẻ. Xin lưu ý rằng “onscreen” không thay thế kỳ kiểm tra ngôn ngữ được công nhận yêu cầu để đăng ký một chương trình học bậc  như TestDaF.

   Quan trọng! TestAs không giống như TestDaF! TestDaF là một kỳ thi kiểm tra ngôn ngữ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức của bạn, trong khi TestAs đo lường các kỹ năng nhận thức cần thiết cho việc học đại học. 

  Tin liên quan
  Online: 2
  Truy cập: 101,120
  banner trái
  banner phải